JADE Zorggroep

Jongeren en volwassenen die het moeilijk hebben om in onze samenleving een ‘eigen plaats’  te vinden, kunnen rekenen op Jade.
Jade Zorggroep begeleidt, activeert en ondersteunt hen.

Ze werkt daarbij doelgericht en professioneel, en biedt veiligheid, zorg, huisvesting, werk en onderwijs.

Verklaring n.a.v. publicaties van RTV Drenthe

De directie en het management van Jadezorggroep hebben kennis genomen van publicaties door rtv Drenthe op donderdag 18 december jl.


In reactie hierop komt Jadezorggroep met de volgende verklaring:

Download verklaring