JADE Zorggroep

Jongeren en volwassenen die het moeilijk hebben om in onze samenleving een ‘eigen plaats’  te vinden, kunnen rekenen op Jade.
Jade Zorggroep begeleidt, activeert en ondersteunt hen.

Ze werkt daarbij doelgericht en professioneel, en biedt veiligheid, zorg, huisvesting, werk en onderwijs.